19/04/2021 00:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự quân chi xuất hỹ kỳ 09
自君之出矣其九

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2020 12:37

 

Nguyên tác

自君之出矣,
無日不南思。
思君君不至,
淚滴滿羅裾。

Phiên âm

Tự quân chi xuất hỹ,
Vô nhật bất nam tư.
Tư quân quân bất chí,
Lệ chích mãn la cư.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Từ chàng vạt áo chia lìa
Trời nam nhung nhớ ai kia mỗi ngày
Nhớ ai ai biết lòng đây
Lệ rơi từng giọt thấm đầy áo xiêm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Tự quân chi xuất hỹ kỳ 09