23/01/2021 06:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tục làng

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2014 20:26

 

Nhà có con trai mới vấn danh
Sang chơi nhà gái kết thân tình
Đầu năm lễ tổ: con gà trống
Ngày Tết mùng Năm: thúng đỗ xanh

Người chết giàu sang, cả xã chôn
Thanh la, não bạt đánh vang dồn
Cỗ đòn sơn đỏ người theo kín
Tiếng khóc như ri, ảo não hồn

Năm nào đại hạn cũng cầu mưa
Chiêng trống đêm ngày rộn rã khuya
Bầu nước tung lên, người đứng dưới
Tay giơ hứng đỡ, miệng reo hò

Chùa xóm làm ngay ở mé ngòi
Trong ba ngày Tết cúng gà xôi
Cúng xong các cụ chia gà biếu:
Bốn cụ ngồi trên biếu bốn đùi
1942
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Tục làng