16/08/2022 22:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh giải
詠蟹

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2013 19:50

 

Nguyên tác

未遊滄海早知名,
有骨還從肉上生。
莫道無心畏雷電,
海龍王處也橫行。

Phiên âm

Vị du thương hải tảo tri danh,
Hữu cốt hoàn tòng nhục thượng sinh.
Mạc đạo vô tâm uý lôi điện,
Hải long vương xứ dã hoành hành.

Dịch nghĩa

Chưa đi chơi vùng biển xanh ta đã sớm biết danh tiếng,
Tuy có vỏ cứng nhưng mi cũng có thịt sinh ra.
Đừng có bảo vì vô tâm nên mi không sợ sấm sét,
Ngay trong cung Hải long vương mi vẫn bò ngang.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chưa ra biển đà nghe danh tiếng
Hình hài mi vỏ cứng thịt mềm
Vô tâm không sợ sấm rền
Cung vua biển vẫn thản nhiên ngang bò

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Vịnh giải