03/08/2020 20:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi tỉnh giấc

Tác giả: Trần Tuấn Khải

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/01/2008 11:03

 

"Đại mộng thuỳ tiên giác,
Bình sinh ngã tự tri"[1]

Vỏ trần hoàn: vinh, nhục, hỏi mà chi!
Đem tâm sự sánh tu mi sao xứng đáng?
Tề, Sở: lầm than chân đã chán,
Tô Trương: ngang dọc chí chưa thôi,
Bể cạnh tranh thây ngọn sóng tung giời,
Tay chèo lái dễ như ai mà chểnh mảng?
Mở mắt dậy, mỉm cười câu dĩ vãng,
Nuốt tân toan[2] mà cáng lấy việc đời
Khuyên ta: ta cứ làm vui.

(1930)
[1] Cõi mộng lớn ai là bậc tiên giáo, Cái bình sinh thì ta tự biết.
"Giấc mộng lớn nào ai tỉnh trước
Bình sinh ta tự biết mình ta"
[2] Chua cay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Khải » Khi tỉnh giấc