15/07/2020 20:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con mẹ có thương mẹ đâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 22:16

 

Con mẹ có thương mẹ đâu,
Để cho chàng rể, nàng dâu thương cùng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con mẹ có thương mẹ đâu