10/02/2023 04:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái kiến lìa đời

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/09/2016 10:46

 

Bé tí ti một khoảnh đời cơ nhỡ
Như cái kiến đến hồi hết sức
Mùa hè lười ngo ngoe
Nằm phơi thây trên chiếc lá khô
Không buồn đến tổ
Gió cứ mặc tình biến hoá bay đi
Tít tắp đời trôi giạt, nát tan.
Cái Bè, Tiền Giang, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Cái kiến lìa đời