08/12/2022 04:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều tối

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 07:12

 

Ta bâng khuâng giữa nhịp chiều
Sắc màu quánh lại nghe đìu hiu thêm
Giọt trăng vừa rụng ngang thềm
Như tan loãng bóng rêu đêm lạnh đầy
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Chiều tối