12/08/2022 18:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào nạn
逃難

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2008 21:02

 

Nguyên tác

五十頭白翁,
南北逃世難。
疏布纏枯骨,
奔走苦不暖。
已衰病方入,
四海一塗炭。
乾坤萬里內,
莫見容身畔。
妻孥復隨我,
回首共悲歎。
故國莽丘墟,
鄰里各分散。
歸路從此迷,
涕盡湘江岸。

Phiên âm

Ngũ thập đầu bạch ông,
Nam bắc đào thế nạn.
Sơ bố triền khô cốt,
Bôn tẩu khổ bất noãn.
Dĩ suy bệnh phương nhập,
Tứ hải nhất đồ thán.
Càn khôn vạn lý nội,
Mạc kiến dung thân bạn.
Thê nô phục tuỳ ngã,
Hồi thủ cộng bi thán.
Cố quốc mãng khâu khư,
Lân lý các phân tán.
Quy lộ tòng thử mê,
Thế tận Tương giang ngạn.

Dịch nghĩa

Ông già năm mươi tóc bạc,
Chạy loạn suốt nam bắc.
Áo vải sơ sài quấn quanh thân gầy như bộ xương khô,
Đường đi gian khổ không đủ ấm.
Đã suy yếu vì bệnh vừa mang,
Tới đâu cũng cơ cực lầm than.
Trong khoảng trời đất dài vạn dặm,
Không thấy chỗ nào dung thân được.
Vợ con lếch thếch theo ta,
Quay đầu nhìn nhau mà cùng buồn bã than thở.
Quê cũ chỉ còn là gò đống cỏ mọc,
Người trong làng đã chạy tứ tán.
Đường về quê cũ mờ trong mê loạn,
Nước mắt rơi đẫm trên bờ sông Tương.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ông đầu bạc năm mươi
Nam Bắc tránh loạn lạc
Vải thưa quấn xương khô
Chạy cùng không ấm xác
Già rồi bệnh lấm vào
Bốn biển đều khổ cực
Muôn dặm đất trời kia
Đâu chốn nương thân được
Vợ con lại liu điu
Quay cùng cùng than xót
Quê cũ rợp đống gò
Làng xóm đều tan tác
Từ đây lú đường về
Bờ Tương ngập nước mắt
Bài này làm năm 770 như có ý tổng kết cả cuộc đời chạy loạn của tác giả. Khi đó Đỗ Phủ đang ở Đàm Châu.
Nguồn: Tuyển tập Đường thi, NXB Đà Nẵng, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đào nạn