25/06/2024 17:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt dạ ca kỳ 2
月夜歌其二

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2006 06:46

 

Nguyên tác

花其字兮葩其詩,
霞為裳兮雲為衣。
亦既覯兮我心則夷,
語曷既兮栖遲。
愁溙湘水聽,
悶壓蜀山低。
日月無垠兮,
情之所鍾,
不知其期。

Phiên âm

Hoa kỳ tự hề ba kỳ thi,
Hà vi thường hề vân vi y.
Diệc ký cấu hề ngã tâm tắc di,
Ngữ hạt ký hề thê trì.
Sầu thái Tương thuỷ thính,
Muộn áp Thục sơn đê.
Nhật nguyệt vô ngân hề,
Tình chi sở chung,
Bất tri kỳ kỳ.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Hoa làm chữ chừ nhuỵ làm thơ
Ráng làm xiêm chừ áo là mây
Cũng đã gặp nhau chừ lòng ta vui vầy
Lời gửi chừ sao chậm chầy
Sông Tương nghe buồn chẩy
Non Thục sầu nén đầy
Trời trăng chừ không gốc chừ
Chung đúc mối tình
Biết bao giờ đây?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Nguyệt dạ ca kỳ 2