03/10/2023 18:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên thành nhà Mạc

Tác giả: Vũ Bình Lục

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2020 21:04

 

Thành cũ phơi gan với nắng mưa
Bao phen binh lửa, đá còn trơ...
Vương triều xây mãi rồi cũng nát
Lau trắng Đồng Đăng vẫn trắng phơ
Nguồn: Thơ chọn, Vũ Bình Lục, NXB Hội nhà văn, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Bình Lục » Bên thành nhà Mạc