09/12/2021 17:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Tinh Châu cố nhân
寄并州故人

Tác giả: Trịnh Giải - 鄭獬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 15:56

 

Nguyên tác

年來羈客減歡游,
少對清樽浣別愁。
社里故人相憶否,
夜來歸夢到并州。
去年寒食柳溪頭,
著意尋花醉未休。
今日天涯最惆悵,
滿江煙雨吊春愁。

Phiên âm

Niên lai ky khách giảm hoan du,
Thiểu đối thanh tôn hoán biệt sầu.
Xã lý cố nhân tương ức phủ,
Dạ lai quy mộng đáo Tinh Châu.
Khứ niên hàn thực Liễu Khê đầu,
Trước ý tầm hoa tuý vị hưu.
Kim nhật thiên nhai tối trù trướng,
Mãn giang yên vũ điếu xuân sầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Năm mới đến giảm vui đất khách
Ít cụng ly cho bớt nỗi sầu
Làng xóm cũ người xưa còn nhớ?
Mộng đêm đêm thấy đến Tinh Châu
Ngày hàn thực Liễu Khê năm ngoái
Tìm ngắm hoa say chẳng biết thôi
Nay buồn quá chân trời xa tít
Khói đầy sông mưa khóc xuân côi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Giải » Ký Tinh Châu cố nhân