26/09/2023 15:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Dương Châu
憶揚州

Tác giả: Từ Ngưng - 徐凝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/11/2013 14:21

 

Nguyên tác

蕭娘臉下難勝淚,
桃葉眉頭易得愁。
天下三分明月夜,
二分無賴是揚州。

Phiên âm

Tiêu nương[1] kiểm hạ nan thăng lệ,
Đào Diệp[2] my đầu dị đắc sầu.
Thiên hạ tam phân minh nguyệt dạ,
Nhị phân vô lại thị Dương Châu.

Dịch nghĩa

Trên má nàng Tiên đẫm lệ chảy
Đầu mày Đào Diệp dễ vướng sầu
Đêm đó dưới trần gian trăng sáng ba phần
Thì hai phần chiếu xuống Dương Châu

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nàng Tiêu trên má vương đầm lệ,
Đào Diệp đầu my dễ vướng sầu.
Thiên hạ ba phần trăng sáng rọi,
Hai phần lưu luyến tại Dương Châu.

Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của con gái Dương Châu.
[1] Phiếm chỉ người đẹp. Trong thơ từ thường dùng Tiêu nương và Tiêu lang để chỉ người thương.
[2] Tên một ái thiếp của Vương Hiến Chi 王獻之 đời Tấn, ở đây cũng được dùng để phiếm chỉ người đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Ngưng » Ức Dương Châu