06/07/2020 16:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vai diễn

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 05:58

 

Thử đóng vai nàng, thử điểm tô
Ngùi thương ai đó lỗi đường tơ
Mảnh tình day dứt... sầu ra phết
Mắt lệ rưng rưng... thảm thấy mồ
Cải giới đổi hình thường chủ động
Lộn lời uốn giọng há ngây thơ?
"Thói quen" nào dễ "thành quy luật"
Vai diễn cuộc đời thích thú cơ!
Hoạ thơ La Trung

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Vai diễn