28/09/2022 14:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông cúc
冬菊

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 20:58

 

Nguyên tác

一種延年館裡栽,
晚香獨向雪中開。
莫笑爭芳時太晚,
先春肯讓一枝梅。

Phiên âm

Nhất chủng diên niên quán lý tài,
Vãn hương độc hướng tuyết trung khai.
Mạc tiếu tranh phương thời thái vãn,
Tiên xuân khẳng nhượng nhất chi mai.

Dịch nghĩa

Một giống lâu năm giồng ở trong quán,
Hương muộn chỉ hướng vào tuyết mới nở.
Chớ cười lúc giành tiếng thơm quá muộn,
Trước mùa xuân bằng lòng nhường một cành mai.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Giồng lâu trong quán loại hoa này,
Hương muộn bung ra giữa tuyết dày.
Chớ nhạo ganh thơm sao quá trễ,
Trước xuân chỉ nhượng một nhành mai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Đông cúc