06/07/2020 13:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lợn

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/08/2008 20:56

 

Dài hàm nhọn mũi cứng lông,
Được dưỡng vì chưng có thửa dùng.
Lỗi hoà đàn, tinh Bắc Đẩu,
Lang một điểm, thuỵ Liêu Đông.
Chân khi mặt nước chưa hay lạt,
................[1]
Tiện chẳng hay bề biến hoá,
Trương hai con mắt lại xem rồng.
Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976


[1] Bản Nôm bị thiếu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Lợn