31/03/2023 14:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lân la giữa chốn đông người

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/04/2016 19:50

 

Lân la giữa chốn đông người
Lân la để chúng cợt lời bướm ong
Làng trên hết lúa hết trông
Làng dưới ngoe nguẩy má hồng đánh ghen.
TP. Hồ Chí Minh 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Lân la giữa chốn đông người