29/11/2021 12:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang hành vô đề kỳ 098 - Vạn mộc dĩ thanh sương
江行無題其九八-萬木已清霜

Tác giả: Tiền Hử - 錢珝

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2008 18:45

 

Nguyên tác

萬木已清霜,
江邊村事忙。
故溪黃稻熟,
一夜夢中香。

Phiên âm

Vạn mộc dĩ thanh sương,
Giang biên thôn sự mang.
Cố khê[1] hoàng đạo thục,
Nhất dạ mộng trung hương.

Dịch nghĩa

Ven bờ cây cối đượm suơng trong,
Việc đồng áng bận bịu tấp nập.
Lúa bên bờ suối quê nhà đã chín vàng,
Đêm nay hẳn là mọi người mơ thấy xuân sang.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cây cối héo vì sương
Việc đồng rộn bến giang
Khe quê vàng chín lúa
Đêm cứ mộng trong hương
Nguồn: Thơ Đường, NXB Đà Nẵng, 1996
[1] Khe suối Thiều Khê nơi quê quán của tác giả, nay tại huyện Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Hử » Giang hành vô đề kỳ 098 - Vạn mộc dĩ thanh sương