10/08/2020 17:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 046
山居百詠其四十六

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:39

 

Nguyên tác

山居空寂臥禪僧,
晝夜常持般若經。
始識眾生原是佛,
後來熱水即寒冰。

Phiên âm

Sơn cư không tịch ngoạ thiền tăng,
Trú dạ thường trì Bát Nhã kinh.
Thuỷ thức chúng sinh nguyên thị Phật,
Hậu lai nhiệt thuỷ tức hàn băng.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi vắng lặng ngoạ thiền tăng,
Hôm sớm thường gìn Bát Nhã đăng,
Mới biết chúng sanh nguyên gốc Phật,
Thế thì nước nóng ấy hàn băng.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 046