21/05/2024 18:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Lý tôn sư “Tùng thụ chướng tử” ca
題李尊師松樹障子歌

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2015 11:39

 

Nguyên tác

老夫清晨梳白頭,
玄都道士來相訪。
握髮呼兒延入戶,
手提新畫青松障。
障子松林靜杳冥,
憑軒忽若無丹青。
陰崖卻承霜雪幹,
偃蓋反走虯龍形。
老夫平生好奇古,
對此興與精靈聚。
已知仙客意相親,
更覺良工心獨苦。
松下丈人巾屨同,
偶坐似是商山翁。
悵望聊歌紫芝曲,
時危慘澹來悲風。

Phiên âm

Lão phu thanh thần sơ bạch đầu,
Huyền Đô[1] đạo sĩ lai tương phỏng.
Ác phát hô nhi diên nhập hộ.
Thủ đề tân hoạ thanh tùng chướng.
Chướng tử tùng lâm tĩnh liểu minh,
Bằng hiên hốt nhược vô đan thanh.
Âm nhai khước thừa sương tuyết cán,
Yển cái phản tẩu cầu long hình.
Lão phu bình sinh hiếu kỳ cổ,
Đối thử hứng dữ tinh linh tụ.
Dĩ tri tiên khách ý tương thân,
Cánh giác lương công tâm độc khổ.
Tùng hạ trượng nhân cân lũ đồng,
Ngẫu toạ tự thị Thương Sơn ông.
Trướng vọng liêu ca Tử chi khúc[2],
Thì nguy thảm đạm lai bi phong.

Dịch nghĩa

Sáng sớm ra ông già mới chải đầu,
Thì ông đạo sĩ ở Huyền Đô đã tới thăm.
Vội búi tóc gọi con khoan hãy mời khách vào,
Tay viết lên bức bình phong mới vẽ xong.
Trong bức bình phong rừng thông im lìm mờ mờ,
Dựa nơi hiên bỗng thấy như là không phải bức vẽ.
Gốc cây nơi ven núi râm mát như hưởng được tuyết sương,
Thân nép vươn lên như hình rồng.
Ông già xưa nay tính ưa cái cổ dẹp,
Đứng trước cái này cứ chăm chú để hết tinh thần.
Mới biết rằng có cùng một ý thích với khách tao nhã,
Nhờ đó mới hiểu ra cái lòng dụng công của người vẽ nó.
Dưới gốc thông ông lão giày dép cũng giống,
Y hệt ông Thương Sơn ngồi nghỉ.
Lơ đãng ca bài “Tử chi”,
Giữa lúc ảm đạm đó ngọn gió buồn thổi tới.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sáng ra già này chải đầu xong,
Đạo sĩ Huyền Đô cũng vừa ghé.
Búi tóc, gọi con khoan mời vào,
Tay đề chướng thông xanh mới vẽ.
Bức chướng tĩnh mịch cảnh rừng thông,
Tựa hiên không biết phải vẽ không!
Ven núi nhờ hơi sương tuyết gội,
Thân uốn lồng lộn như hình rồng.
Già này trong đời thích đồ cổ,
Đứng trước say sưa nhìn chăm chú.
Vốn biết cùng ý với khách rành,
Mới hay người vẽ hết lòng tỏ.
Dưới thông ông già khăn dép giống,
Ngồi chơi y hệt ông Thương Sơn.
"Tử chi" mơ màng cất tiếng hát,
Đúng lúc buồn rầu gió nổi cơn.
(Năm 758)

[1] Theo truyền thuyết nơi tiên ở.
[2] Tương truyền do Thương Sơn tứ hạo làm ra. Cuối đời Tần, Đông Viên công, Ỷ Lý quý, Hạ Hoàng công, Dụng Lý tiên sinh vào núi ở ẩn, sống đến bạc đầu, gọi là Thương Sơn tứ hạo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đề Lý tôn sư “Tùng thụ chướng tử” ca