04/02/2023 05:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Những bóng hình xam xám lẫn vào nhau”
“Цвет поблекнул, звук уснул”

Tác giả: Fyodor Tyutchev - Фёдор Тютчев

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2012 09:39

 

Nguyên tác

Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул…
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном…
Час тоски невыразимой!..
Всё во мне, и я во всем!..

Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Все залей и утиши —
Чувства мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!

Bản dịch của Thuý Toàn

Những bóng hình xam xám lẫn vào nhau,
Sắc màu phai, âm thanh im ắng cả -
Mọi chuyển động, cuộc đời đều ngừng trệ...
Trong tiếng ì ầm, tối sáng u minh
Nghe đâu đây tiếng sải cánh vô hình...
Con bướm nhỏ trong trời đêm tĩnh mịch
Ôi, giờ khắc vương nỗi sầu da diết!..
Tôi hoà trong vạn vật, vận vật ở trong tôi!..

Hãy chảy vào sâu thẳm tâm hồn tôi,
Hỡi bóng đêm âm u và tịch mịch,
Và tịch mịch, âm u, hương thoảng mát,
Hãy trùm lên vạn vật, dẹp u sầu -
Hãy ngập tràn tình cảm ở thâm sâu
Bởi màn sương tự quên mình tất thảy!..
Cho được nếm sự diệt vong huỷ hoại,
Hoà quyện cùng thế giới lẩn vào mơ!
1935
Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fyodor Tyutchev » “Những bóng hình xam xám lẫn vào nhau”