15/06/2024 22:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng người trồng mía

Tác giả: Vũ Quần Phương - Vũ Ngọc Chúc

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/01/2009 06:35

 

Đất lắm đắng cay mà sao mía ngọt
Uống đắng cay mà cứ ngọt trong lòng
Mía ngọt thế mà người trồng cay đắng
Cay đắng người, như mía, lặn vào trong

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Quần Phương » Tặng người trồng mía