20/03/2023 17:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trách giăng già

Tác giả: Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 29/06/2008 07:41

 

Một mối tơ tình khéo cợt ta
Cợt ta chi mãi hỡi giăng già
Giăng già sao chẳng xe duyên thắm
Duyên thắm hay còn gỡ chửa ra?
(khoảng 1917)

Nguồn: Tú Mỡ toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tú Mỡ » Trách giăng già