02/07/2022 00:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Đỗ Minh Phủ
送杜明府

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 03/06/2010 19:56

 

Nguyên tác

憶昔西湖我與君,
輕襤小扇共遊春。
鞦韆庭院花迎鳥,
歌管樓臺月照人。
風雨一朝生別恨,
江山兩處限通津。
可怜今日重回首,
腸斷汀洲但白蘋。

Phiên âm

Ức tích Tây Hồ ngã dữ quân,
Khinh lam tiểu phiến cộng du xuân.
Thu thiên đình viện hoa nghênh điểu,
Ca quản lâu đài nguyệt chiếu nhân.
Phong vũ nhất triêu sinh biệt hận,
Giang san lưỡng xứ hạn thông tân.
Khả liên kim nhật trùng hồi thủ,
Trường đoạn Đinh Châu đãn bạch tần.

Dịch nghĩa

Nhớ thuở nơi Tây Hồ tôi cùng anh,
Áo mỏng nhẹ, quạt nho nhỏ, cùng nhau chơi xuân.
Nơi đình viện treo đu tiên, hoa đón chim,
Chốn lâu đài có đàn ca, trăng soi người.
Chỉ một sớm gió mưa gây nên hận biệt ly,
Khiến đôi ngả nước non ngăn đón nẻo qua lại.
Khá thương ngày hôm nay cùng ngoảnh đầu lại một lượt,
Nơi Đinh Châu đứt ruột chỉ có rau bạch tần.

Bản dịch của Quách Tấn

Tây Hồ nhớ thuở tầm phương,
Áo the quạt trúc chung đường lãng du.
Oanh chào hoa rước viện đu,
Mặt người tỏ rạng trăng lầu trúc ty.
Gió mưa ùn hận biệt ly,
Non sông đôi ngả, xót vì cách ngăn.
Cùng nhau ngoảnh lại một lần,
Lòng tan nát cánh bạch tần Đinh Châu.
Đỗ Minh Phủ: chưa xác minh được thân thế. Theo văn cảnh, đây là người bạn của tác giả, cùng bị biếm xa kinh kỳ, vừa gặp lại nhau ở chốn cũ, đã phải chia tay.

Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 135

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Tống Đỗ Minh Phủ