04/02/2023 15:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc hoa bách vịnh kỳ 3
菊花百詠其三

Tác giả: Trương Hán Siêu - 張漢超

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2008 05:47

 

Nguyên tác

重陽時節今朝是,
故國黃花開未開。
卻憶琴樽前日雅,
幾回搔首賦歸來。

Phiên âm

Trùng dương thời tiết kim triêu thị,
Cố quốc hoàng hoa khai vị khai.
Khước ức cầm tôn tiền nhật nhã,
Kỷ hồi tao thủ phú quy lai.

Dịch nghĩa

Sáng nay là tiết trùng dương.
Không hiểu hoa vàng nơi quê cũ đã nở chưa?
Lại nhớ tới thú vui tao nhã uống rượu gảy đàn ngày trước,
Mấy lần gãi đầu làm bài thơ “quy lai”.

Bản dịch của Huệ Chi

Sớm nay vừa tiết trùng dương,
Chẳng hay quê cũ hoa vàng nở chưa?
Rượu đàn trạnh nhớ thú xưa,
Vò đầu, mấy bận làm thơ "đi về".
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hán Siêu » Cúc hoa bách vịnh kỳ 3