21/05/2022 11:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam kỳ 2
送尚書柴莊卿出使安南其二

Tác giả: Lý Thanh (II) - 李清

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2018 06:36

 

Nguyên tác

殊音異服豈無情,
亦解逢人說太平。
我有一言君試聽,
古來定遠是書生。

Phiên âm

Thù âm dị phục khởi vô tình,
Diệc giải phùng nhân thuyết thái bình.
Ngã hữu nhất ngôn quân thí thính,
Cổ lai Định Viễn[1] thị thư sinh.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Khác người khác tiếng há vô tình,
Cũng hiểu gặp nhau nói thái bình.
Ta có một lời, ông thử nghiệm,
Xưa nay Định Viễn vốn thư sinh.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Ban Siêu đời nhà Hán được phong làm Định Viễn Hầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh (II) » Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam kỳ 2