27/11/2021 19:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương chí Kiến Xương
將至建昌

Tác giả: Dương Vạn Lý - 楊萬里

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2009 01:51

 

Nguyên tác

梅雨芹泥路不佳,
悶來小歇野人家。
綠萍池沼垂楊裡,
初見芙蕖第一花。

Phiên âm

Mai vũ cần nê lộ bất giai,
Muộn lai tiểu yết dã nhân gia.
Lục bình trì chiểu thuỳ dương lý,
Sơ kiến phù cừ đệ nhất hoa.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Cần tàn mai rụng đường xơ xác
Phiền muộn nghỉ nhờ một lão nông
Bèo tím mặt ao buông liễu biếc
Nhác nhìn sen sớm một vài bông
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Vạn Lý » Tương chí Kiến Xương