19/05/2021 10:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Niệm Đặng Dung

Tác giả: Phạm Ngọc Lư

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 10/03/2016 06:59

 

Mài gươm!
       Gươm khuyết bao giờ?
Cắm chuôi gươm gỉ trước mồ trượng phu
Cảm hoài khí tiết thiên thu
Ngâm câu thế sự du du... lệ nhoà
Lão hà! Ôi... nại lão hà!
Mày râu vô mệnh hoá ra tầm thường
Cúi đầu trả lại chuôi gươm
Trăng tà đá khuyết mài suông nỗi lòng!
4-2005

Nguồn: Đan tâm, Thư Ấn Quán tái bản, Hoa Kỳ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc Lư » Niệm Đặng Dung