10/06/2023 05:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rêu phong nuối tiếc (II)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/10/2021 06:57

 

Anh biết em buồn từ ô cửa nhìn ra,
đường phố nhập nhoà mưa bụi.
Anh hiểu mái rêu nào muốn nói,
nuối tiếc ngàn năm sót lại mái chùa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Rêu phong nuối tiếc (II)