23/05/2024 23:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buồn

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/03/2021 15:26

 

Buồn gì hơn lúc nhớ nhau,
đẫm mờ mắt dõi, người đâu không về?
Tiếng lòng lay động sao khuya,
có vài ngôi rụng bên kia chân rừng.
Quảng Bình, 1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Buồn