17/01/2021 17:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gần nhà, xa ngõ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/12/2015 08:47

 

Gần nhà, xa ngõ,
Anh đi ngang, anh ngó không rõ.
Anh đi lại, anh ngó cũng nỏ tường,
Tay ai bằng ấu tử, ai gọi nường bằng o.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gần nhà, xa ngõ