03/06/2023 12:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phi sương

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 22/12/2022 01:18

 

Phiên âm

Cổ chung tài cảnh đán,
Thiên địa hốt thuần thanh.
Nhất dạ kim phong túc,
Thiên thôn ngọc lồ linh.
Kê hiệu xa ngoại điếm,
Liễu ám lộ bàng đình.
Mạc phạ sơ thu lãnh,
Thần quang dạng nhược bình.

Dịch nghĩa

Chuông vừa gõ báo sáng,
Trời đất bừng trong xanh.
Qua một đêm gió thu hiu hắt,
Ngàn thôn đã đầm những giọt sương.
Gà cất tiếng gáy từ quán trọ phía sau xe,
Liễu sẫm màu thêm bên ngôi đình ven đường.
Đừng sợ cái lạnh đầu thu,
Ánh sáng buổi sớm lung linh như bức bình phong.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Chuông vừa gõ báo sáng,
Trời đất bừng trong xanh.
Môt đêm gió hiu hắt,
Nghìn xóm sương long lanh.
Gà rộn quán xe đỗ,
Liễu sẫm đường bên đình.
Đừng sợ đầu thu lạnh,
Lấp loáng ánh bình minh.
Nguồn: Phạm Hy Lượng - cuộc đời và tác phẩm, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Phi sương