28/09/2022 05:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trồng hoa cúc

Tác giả: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 27/06/2005 20:07

 

Thích trồng hoa cúc để xem chơi
Cúc ngó đơn sơ, lắm mặn mòi
Đêm vắng gần kề say chén nguyệt
Vườn thu vắng vẻ đủ mua vui.
Nguồn: Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Trồng hoa cúc