03/04/2023 06:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích ngân đăng - Đăng

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2008 01:28

 

Phiên âm

Nhất điểm đậu thanh xán xán
Chỉ tại án đầu trường bạn
Vũ các khai tôn
Thu song độc sử
Kháp chiếu tu mi tế nhãn
Quang minh tự mãn
Thuỳ kế giảo, cửu chi thiên trản

Lạc sự nhân gian vô hạn
Đa thiểu ca lâu vũ quán
Tịch mịch kim tiêu
Ân cần phiến ảnh
Thặng tá khư sầu đại bán
Canh lan lậu đoạn
Lung đắc trú, phong lại bất quản

Bản dịch của Phan Văn Các

Một hạt đậu xanh toả sáng
Mãi mãi bên bàn làm bạn
Mở chén lầu mưa
Song thu đọc sử
Mắt nhỏ mày dài chiếu rạng
Tự coi đủ sáng
Ai nài phải "cửu chi" ngàn ngọn?

Khoái lạc trên đời vô hạn
Biết mấy ca lâu vũ quán!
Vắng vẻ đêm nay
Ân cần chiếc bóng
Thừa đuổi nửa phần sầu oán
Canh tàn giọt đoạn
Lồng giữ được, gió về chẳng quản

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Tích ngân đăng - Đăng