16/08/2022 05:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hãy đứng bên anh
Stand by me

Tác giả: The Beatles

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 01/02/2021 06:00

 

Nguyên tác

When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we’ll see
No, I won’t be afraid
Oh, I won’t be afraid
Just as long as you stand
Stand by me

So darlin’, darlin’
Stand by me, oh, stand by me
Oh, stand, stand by me
Stand by me

If the sky that we look upon
Should tumble and fall
Or the mountain should crumble to the sea
I won’t cry, I won’t cry
No, I won’t shed a tear
Just as long as you stand
Stand by me

And darlin’, darlin’
Stand by me, oh, stand by me
Oh, stand now, stand by me
Stand by me

Darlin’, darlin’
Stand by me, oh, stand by me
Oh, stand now, stand by me
Stand by me
Whenever you’re in trouble, won’t you stand by me?
Oh, stand by me
Won’t you stand now?
Oh, stand, stand by me

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Hết ngày rồi lại đến đêm
Là vùng tăm tối phủ lên đất trời
Một vầng trăng sáng lẻ loi
Không
anh không sợ
Bởi đời
có em

Thế là em bước vào tim
Có em bên cạnh mong thêm nỗi gì
Đời này anh chẳng cần chi
Có em bên cạnh xuân thì chia nhau

Nếu bầu trời ở trên cao
Dù cho vỡ nát tan vào hư vô
Cao sơn đổ xuống biển hồ
Thì anh chẳng khóc vật vờ đâu em
Anh không ướt lệ mi mềm
Chỉ cần
anh vẫn có em bên đời

Hỡi người tình, yêu dấu ơi
Xin em đừng bước xa rời tay anh
Em yêu hãy đứng bên anh
Một lần thôi nhé, bên anh trọn đời

Dù cho đời có nổi trôi
Xin em hãy đứng bên đời anh đây
Cớ sao từ chối vòng tay?
Bên anh em nhé, mãi hoài yêu em
Bài thơ này được sáng tác bởi nhóm The Beatles & thân hữu gồm các nhạc sĩ Pee Wee King, Mike Stoller, Jerry Leiber.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » The Beatles » Hãy đứng bên anh