07/12/2021 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mễ nang hoa
米囊花

Tác giả: Quách Chấn - 郭震

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2014 09:50

 

Nguyên tác

開花空首勝于草,
結實何曾濟得民。
卻笑野田禾與黍,
不聞弦管過青春。

Phiên âm

Khai hoa không thủ thắng vu thảo,
Kết thực hà tằng tế đắc dân.
Khước tiếu dã điền hoà dữ thử,
Bất văn huyền quản quá thanh xuân.

Dịch nghĩa

Hoa nở hình cái đầu trống rỗng nên đẹp hơn cỏ,
Nhưng khi kết trái thì chưa từng nuôi sống người ta.
Lại còn cười thóc lúa ngoài đồng nội,
Không được nghe đàn sáo, uổng phí cả tuổi thanh xuân.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa hình đầu nên hơn hoa cỏ
Kết trái rồi đâu có giúp đời
Còn nhìn thóc lúa chê cười
Chẳng nghe đàn sáo uổng thời thanh xuân
Mễ nang hoa còn gọi là anh túc hoa, hoa có hình dáng như chiếc bình bụng to miệng nhỏ, nước ép trái của nó có thể dùng để chế nha phiến. Tác giả làm bài vịnh vật này ngụ ý chê trách tụi tham quan. Tham quan là hoa mễ nang, còn dân đen lương thiện là cỏ và thóc lúa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Chấn » Mễ nang hoa