24/07/2024 17:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bờ tồn sinh (II)

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 08/01/2013 10:33

 

Bây giờ con chuột lạc đường
Trút dâu biển dưới gậm giường của em
Thấy trăng sáng ở ngoài thềm
Nhớ xa xôi những thác ghềnh đổ sông

Mùa ve mưa lũ kiếm chồng
Gánh nhan sắc nặng tấm mồng một giêng
Chàng heo hút đợi đầu hiên
Thiếp đờ đẫn đóa mộng huyền lắt lay

Điêu linh một cuộc ai bày
Bốn chân giường sập tội này tại ai

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Bờ tồn sinh (II)