25/09/2021 19:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giữa đường

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 19:05

 

Đường rừng sỏi đỏ như son
Xe hàng một cỗ theo con ngựa gầy
Lối mòn leo đá luồn cây
Nhá nhem dừng lại quán này, mai xuôi.
Nguồn:
1. Mây Tần, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1951
2. Tuyển tập Nguyễn Bính, NXB Văn học, 1986, trang 73

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Giữa đường