10/03/2021 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là con gái Kẻ Mơ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 15:01

 

Em là con gái Kẻ Mơ[1],
Em đi bán rượu tình cờ gặp anh.
Rượu ngon chẳng quản be sành,
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.
Rượu nhạt uống lắm cũng say,
Áo rách có mụn, vá ngay lại lành.
Khảo dị:
Em là con gái trẻ thơ,
Em đi bán rượu tình cờ gặp anh.
Rượu ngon chẳng lọ be sành,
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.
Rượu ngon uống lắm thì say,
Người khôn nói lắm hết hay hoá nhàm.
Em là con gái đương tơ,
Em đi bán rượu tình cờ gặp anh.
Rượu ngon bất luận be sành,
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.
Rượu chẳng ngon uống nhiều cũng say,
Áo rách có chỉ vá ngay lại lành.
Tôi là con gái Kẻ Mơ,
Tôi đi bán rượu tình cờ gặp anh.
Rượu ngon chẳng quản chai sành,
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.
Rượu lạt uống lắm cũng say,
Người khôn nói lắm cũng hay ra nhàm.
Em là con gái Kẻ Mơ,
Em đi bán rượu tình cờ gặp anh.
Rượu ngon chẳng quản be sành,
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.
Rượu lạt uống lắm cũng say,
Người khôn nói lắm hết hay hoá nhàm.
Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Kẻ Mơ, làng Mơ: tên nôm làng Tương Mai và Hoàng Mai (nay thuộc xã Hoàng Văn Thụ). Đây chỉ làng Hoàng Mai xưa kia nổi tiếng về nghề nấu rượu nên cũng gọi Mơ rượu (để phân biệt với Mơ cơm chỉ làng Tương Mai chuyên bán cơm).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là con gái Kẻ Mơ