03/07/2020 18:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vợ hiền là vợ của tiên

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/09/2016 10:14

 

Vợ hiền là vợ của tiên
Chồng hiền chồng của cái duyên em nhờ.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Vợ hiền là vợ của tiên