27/09/2023 18:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật thôn cư tức sự

Tác giả: Ngô Thì Sĩ - 吳時仕

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2010 03:21

 

Phiên âm

Viễn phố thu thâm quá tận hoa
Bạch vân nhàn bạn dã nhân gia
Phong phiêu trì ảnh long tôn hý
Nhật đãng liêm tu yến tử tà
Kiện bộc canh hoàn xuyên mạch giải
Tiểu đồng mục khứ hiệp sương nha
Sơ song tĩnh kỷ hồn vô sự
Sổ quyển Đường thi nhất trản trà

Dịch nghĩa

Vườn ngoài xa, thu đã muộn, hoa tàn hết cả
Những chòm mây trắng lửng lơ, diễu theo xóm làng quê
Ngọn gió thoảng trên ao làm cho cây tre non múa tít
Ánh mặt trời tà chườm lên in hình con én bay là là (mặt đất)
Bác nông phu khoẻ mạnh về đồng xách xâu cua béo
Chú mục đồng bé nhỏ trở lại lúc tiếng quạ kêu sương
Mình ngồi im trên ghế, trước song thưa, hình như rỗi việc
Chỉ có mấy quyển thơ Đường và một chén trà

Bản dịch của Tham Tuyền

Vườn xa, thu muộn, hết mùa hoa
Mây trắng đồng quê diễu cạnh nhà
Gió phẩy lòng ao, tre múa tít
Nắng rờn cánh liếp, én bay sà
Nông phu về xách xâu cua béo
Mục tử lui theo tiếng quạ già
Lặng lẽ song thưa ngồi rỗi việc
Đường thi mấy quyển, một khay trà
Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, NXB Hà Sơn Bình, 1980

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Sĩ » Thu nhật thôn cư tức sự