21/01/2021 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa hoa

Tác giả: Y Phương - Hứa Vĩnh Sước

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 22/06/2008 23:09

 

Mùa hoa
Mùa đàn bà
Mặt  đỏ phừng
Thừa sức vác ông chồng
Chạy phăm phăm lên núi.

Mùa hoa
Mùa đàn ông
Mệt như chiếc áo rũ
Vừa vịn vừa đi vừa ngái ngủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Y Phương » Mùa hoa