18/10/2021 12:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sân ga

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 20/04/2008 18:55

 

Đèn đỏ sân ga tầu đợi chuyến
Đêm mau già kỷ niệm lắm ma

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Sân ga