27/10/2020 14:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi ngoài trời mưa rơi không ướt

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 17/11/2009 17:42

 

dắt con đường ta đi
đi trong cơn mưa gió hú
cơn mưa mười năm
cơn mưa ba mươi năm
cơn mưa còn chưa dứt những niềm đau!

dắt con đường như dắt dăm ba câu thơ
đi trong mù tăm mù tịt
những câu thơ ngại ánh sáng trời không thật
làm khô những cơn mưa èo ọp

dắt con đường ta đi
vòng quanh thế giới
đi tìm loài người tự do
như ta dắt con đường
ta hét với cơn mưa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Đi ngoài trời mưa rơi không ướt