07/12/2021 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng quân hành
從軍行

Tác giả: Lệnh Hồ Sở - 令狐楚

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 18/10/2007 21:02

 

Nguyên tác

朔風千里驚,
漢月五更青。
縱有還家夢,
猶聞出塞聲。

Phiên âm

Sóc phong thiên lý kinh,
Hán nguyệt ngũ canh thanh.
Túng hữu hoàn gia mộng,
Do văn xuất tái thanh.

Dịch nghĩa

Gió bấc thổi qua ngàn dặm lạnh ghê người
Trăng đất Hán suốt năm canh trong sáng
(Người lính thú đóng nơi biên ải) dù có được giấc mơ quay về nhà
Thì lại nghe thấy tiếng truyền phải đi ra cửa ải

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Gió bấc ngàn dặm kinh người,
Năm canh trăng Hán giữa trời sáng suông.
Dù còn say mộng quê hương,
Phải nghe theo lệnh lên đường xuất quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lệnh Hồ Sở » Tòng quân hành