09/12/2022 00:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 3 (Ngã kim nhật dạ ưu)
遣興五首其三(我今日夜憂)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 16:11

 

Nguyên tác

我今日夜憂,
諸弟各異方。
不知死與生,
何況道路長。
避寇一分散,
饑寒永相望。
豈無柴門歸,
欲出畏虎狼。
仰看雲中雁,
禽鳥亦有行。

Phiên âm

Ngã kim nhật dạ ưu,
Chư đệ các dị phương.
Bất tri tử dữ sinh,
Hà huống đạo lộ trường.
Tị khấu nhất phân tán,
Cơ hàn vĩnh tương vương (vọng).
Khởi vô sài môn quy,
Dục xuất uý hổ lang.
Ngưỡng khan vân trung nhạn,
Cầm thú diệc hữu hàng.

Dịch nghĩa

Tôi nay đêm ngày lo âu,
Các em đều ở nơi xa khác.
Chẳng biết sống chết ra sao,
Lại thêm đường đất dài.
Phần mình lo chạy giặc,
Trong cảnh đói khát cứ nhớ mong hoài.
Há không có cổng tre để mà về đâu,
Nhưng mà muốn ra đi lại ngại hùm beo.
Ngước nhìn bày nhạn trong mây,
Loài chim, thú còn có đoàn!

Bản dịch của Phạm Doanh

Tôi nay đêm ngày lo,
Các em người mỗi ngả.
Chẳng biết chết hay còn,
Lại thêm đường vất vả.
Tán loạn chạy giặc đi,
Đói lạnh đều cùng cả.
Há chẳng có nhà về,
Muốn đi sợ sói hổ.
Nhìn coi nhạn trong mây,
Mình còn kém cầm thú.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 3 (Ngã kim nhật dạ ưu)