13/06/2021 14:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ thu cảm hoài
初秋感懷

Tác giả: Vũ Tông Phan - 武宗璠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2017 19:10

 

Nguyên tác

回頭三十八癡齡,
自笑浮名誤半生。
仕近十年仍拙陋,
病歸五載尚飄零。
逢人恐惹無低殷,
對客難明不語情。
昨夜秋風催懶夢,
曉簾獨坐倍心驚。

Phiên âm

Hồi đầu tam thập bát si linh,
Tự tiếu phù danh ngộ bán sinh.
Sĩ cận thập niên nhưng chuyết lậu,
Bệnh quy ngũ tải thượng phiêu linh.
Phùng nhân khủng nhạ vô đê ẩn,
Đối khách nan minh bất ngữ tình.
Tạc dạ thu phong thôi lãn mộng,
Hiểu liêm độc toạ bội tâm kinh.

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Ngu si thấm thoát đã ba tám,
Tự trách: phù danh lỡ nửa đời.
Quan ở mươi năm còn kém cỏi,
Bệnh về dăm Tết vẫn trôi xuôi.
Gặp người những ngại ơn sâu nặng.
Tiếp khách khôn bày ý nghẹn lời.
Đêm trước heo may xua mộng vỡ,
Sớm nay ngồi ngẫm dạ bồi hồi.
1838

Nguồn:
1. Tạp chí Hán Nôm, số 3(20), 1994
2. Vũ Tông Phan - Tuyển tập thơ văn, Vũ Thế Khôi, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Tông Phan » Sơ thu cảm hoài