22/10/2021 12:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ

Tác giả: Đạo Tín thiền sư - 道信禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2015 09:47

 

Nguyên tác

華種有生性,
因地華生生。
大緣與信合,
當生生不生。

Phiên âm

Hoa chủng hữu sinh tính,
Nhân địa, hoa sinh sinh.
Đại duyên dữ tính hiệp,
Đương sinh sinh bất sinh.

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Giống hoa mang tính sống lành
Do duyên đất, hoa sinh thành tốt tươi
Duyên to cùng tính hợp thời
Đương sinh, sinh cũng sinh đời bất sinh
Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đạo Tín thiền sư » Kệ