14/08/2020 22:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiêm tự thái tang tử
添字采桑子

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 17:50

 

Nguyên tác

窗前種得芭蕉樹
陰滿中庭
陰滿中庭
葉葉心心
舒卷有餘情
傷心枕上三更雨
點滴淒清
點滴淒清
愁損離人
不慣起來聽

Phiên âm

Song tiền chủng đắc ba tiêu thụ
Âm mãn trung đình
Âm mãn trung đình
Diệp diệp tâm tâm
Thư quyển hữu dư tình
Thương tâm chẩm thượng tam canh vũ
Điểm chích thê thanh
Điểm chích thê thanh
Sầu tổn ly nhân
Bất quán khởi lai thính

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Trước sân trồng được hàng cây chuối
Sân rợp lung linh
Sân rợp lung linh
Nõn cuộn lá xoè
Xoè cuộn thấy xinh xinh
Rầu lòng trên gối mưa đêm vắng
Giọt rỏ lanh tanh
Giọt rỏ lanh tanh
Sầu gợi ly nhân
Nghe lại thấy buồn tênh
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Thiêm tự thái tang tử