10/08/2022 06:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chính nguyệt chấp nhật dữ Phan, Quách nhị sinh xuất giao tầm xuân, hốt ký khứ niên thị nhật đồng chí Nữ Vương thành tác thi, nãi hoạ tiền vận
正月廿日與潘郭二生出郊尋春,忽記去年是日同至女王城作詩,乃和前韻

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 13/04/2009 19:01

 

Nguyên tác

東風未肯入東門,
走馬還尋去歲村。
人似秋鴻來有信,
事如春夢了無痕。
江城白酒三杯釅,
野老蒼顏一笑溫。
已約年年為此會,
故人不用賦招魂。

Phiên âm

Đông phong vị khẳng nhập đông môn,
Tẩu mã hoàn tầm khứ tuế thôn.
Nhân tự thu hồng lai hữu tín,
Sự như xuân mộng liễu vô ngân.
Giang thành bạch tửu tam bôi nghiệm,
Dã lão thương nhan nhất tiếu ôn.
Dĩ ước niên niên vi thử hội,
Cố nhân bất dụng phú “Chiêu hồn[1]”.

Dịch nghĩa

Gió đông còn chưa chịu vào cửa đông
Dong ngựa đi tìm thôn làng năm ngoái
Người như con nhạn, thu đến có tin
Mọi việc như giấc mơ xuân qua đi không dấu vết
Uống ba chén rượu nồng ở Giang Thành
Ông lão quê vẻ mặt tươi tỉnh nụ cười ấm áp
Đã hẹn là hằng năm gặp nhau ở đây
Bạn thân ơi không cần dùng đến bài phú “Chiêu hồn”

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cửa đông còn để gió đông ngoài
Dong ngựa tìm qua xóm cũ chơi
Người tựa chim hồng về có hẹn
Việc như giấc mộng dứt là thôi
Giang thành rượu trắng ba chum cạn
Bô lão da xanh một tiếng cười
Đã hẹn năm năm cùng gặp mặt
"Chiêu hồn" khỏi mượn phú, ai ơi
Năm Nguyên Phong thứ 5, bấy giờ tác giả vì vướng vào vụ án thơ Ô Đài, bị biếm về Hoàng Châu. Phan và Quách là Phan Ngạn và Quách Hưng Tôn làm nghề bán thuốc và rượu, là bạn mới của tác giả ở Hoàng Châu. Thành Nữ Vương tên thường gọi là thành Vĩnh An, cách Hoàng Châu về phía đông hơn 10 dặm.

Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo dục, 2003
[1] Tên một thiên trong Sở từ. Vương Dật nói: “Tống Ngọc thương Khuất Nguyên bị bỏ, nỗi buồn chum lên núi, đầm, hồn phách trôi nổi, nên làm Chiêu hồn”. Ở đây mượn để chỉ với về kinh thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Chính nguyệt chấp nhật dữ Phan, Quách nhị sinh xuất giao tầm xuân, hốt ký khứ niên thị nhật đồng chí Nữ Vương thành tác thi, nãi hoạ tiền vận