02/07/2022 10:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về hội Lim

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 15/11/2010 02:16

 

Đêm trước về với hội Lim
Em được ngắm nhìn người hát
Qua cầu Quan họ đêm trăng
Mắt người năm xưa còn khát.

Ai bảo người đi xuống bến
Cho nghiêng vành nón quai thao
Ai bảo người nhớ yếm đào
Cho gió dùng dằng tựa cửa.

Người đi, người còn lần lữa
Ngắm trộm mắt liếc dao cau
Nắng chiều như còn nhen lửa
Đâu dễ phôi phai mùa đầu.

Xuân này em còn đi hội
Quán xưa nghỉ trọ ven đường?
Nghiêng lòng chòng chành câu hát
Thuyền ai nhớ sóng sông Tương…
Hội Lim 7-2-2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Về hội Lim